Snerydning

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Vejfonden sørger for saltning og snerydning af vejene, når behovet opstår.

Vejfonden forestår ligeledes rensning af regnvandsbrøndene hvert andet år.

De enkelte grundejere skal selv sørge for rydning af fortove.