2014

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Nyhedsbrev, December 2014  (som printbar PDF fil)


Gammel Hinnerup - Vejfonden

for

Bøgevej, Engvej, Kløvervej, Lucernevej, Lupinvej, Mosevænget, Snerlevej og Valmuevej


Nyhedsbrev december 2014

Nu nærmer sig den søde jule tid, hvor sneen falder hvid og blid. Det er nu og de næster måneder at Vejfondens vinterarbejde skal stå sin prøve.

Vi har igen i år indgået samarbejde med HedeDanmark om dette arbejde. De erfaringer vi har høstet de sidste 2 år skulle nu gerne være indarbejdet hos Hede Danmark. Vi har prøvet at skrue et sæt arbejdsregler sammen med HedeDanmark, så vi undgår de samme salt skader som de tidligere år. Skulle det mod forventning ikke holde stik, vil vi bede jer alle sammen om at kontakte os i bestyrelsen, så vi kan få rettet de uhensigtsmæssigheder, som skulle opstå.

Vi kan oplyse at de skader, som de seneste 2 års vinterbekæmpelse har forvoldt er eller vil blive udbedret. Vi har haft kontakt til alle dem, som har meldt skader og lavet aftaler herom.

Vi har her i efteråret haft kontakt til Pankas vedrørende de revner, som vi nu kan se i vore veje. Især dem på Snerlevej! Konsulenten fra Pankas har sammen med et par medlemmer af bestyrelsen gennemgået vejene og de revner, som vi har lavet optegnelser om. Konsulenten forsikres os endnu engang om, at de nuværende revner IKKE vil give problemer og måske ikke de næste 3 til 5 år. Især ikke med ”lette” trafik, som er på vores veje. Vi har jo fortsat en garanti ordning, hvor Pankas har forpligtet sig til at lime de revner som skulle give besvær. Men det er ikke endnu!

HUSK, at når den kommende vinter byder på frost og snefald er den enkelte husejer, som selv skal sørge for, at deres fortove er ryddede og farbare uden fare for glide og fald ulykker! Vi opfordrer jer til at hjælpe hinanden især, hvis der er ældre, som har svært ved dette arbejde eller der er naboer, som er ude at rejse.

Til orientering kan vi oplyse, at alle medlemmer nu har betalt kontingent for den kommende sæson.

Endelig skal vi minde om, at det fortsat muligt at tilmelde sig den frivillige opsparing. Skulle du ønske dette, skal du kontakte vores kasserer Michael Mogensen, Kløvervej 18, evt. på mail: muumi@webspeed.dk eller telefon nr. 41183686.

Vi forventer at afholde generalforsamling mandag den 27 april 2015 kl. 19,00. Vi sender en indbydelse ud når tiden nærmer sig og i henhold til vedtægterne. Vær opmærksom på at der på næste generalforsamling skal vælges en ny kasserer og bestyrelsesmedlem, da der er to som har valgt at stoppe i bestyrelsen.

God jul og godt nytår

Bestyrelsen