2013

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Nyhedsbrev, December 2013  (som printbar PDF fil)


Gammel Hinnerup - Vejfonden

for

Bøgevej, Engvej, Kløvervej, Lucernevej, Lupinvej, Mosevænget, Snerlevej og Valmuevej


Nyhedsbrev december 2013

Vi i bestyrelsen er glade for, at kunne informerer om, at vi nu er 181 medlemmer i vejfonden af 185 mulige.

Vi har lagt et stort arbejde for at få alle med, men desværre er der 4 som ikke vil være med! Bestyrelsen har endnu en gang været rundt til disse 4 og har afleveret et brev om, at vi – bestyrelsen – ikke fremover vil mere spørge om medlemskab. Det er jo en frivillig fond! Vi har oplyst dem om, at de fremover ikke vil få udført de opgaver som vejfonden udfører men, at de nu selv skal udføre disse. Og det mener vi! Vi har lavet aftaler med vores samarbejdspartner om dette for de berørte ejendomme.

Et af problemerne fra sidste vinter var at der er blevet godt saltet vinteren gennem. Det gav en det ødelagte hække m.m. rundt omkring. Vi har været rundt og dokumenteret disse skader i flere omgange samt vi har forholdt HedeDanmark disse skader. Vi har sammen med Hede Danmark været rundt her i september måned og aftalt hvilke skader HedeDanmark erstatter nu og hvilke skader der ikke har været så alvorlige så der skal gøres noget nu. Men at vi venter til næste forår for, at ser om det fortsat er galt. De ejendomme som for planter erstattet nu, er kontaktet. Det er selvfølgelig vigtigt, at I som medlemmer selv siger til, hvis I opdager skader på jeres hække m.m. i forbindelse med vinterbekæmpelse.

Med hensyn til de ændringer, som skulle laves på være veje fra Pankas er så småt ved at være færdige. Vi har fået sat stop skilte op, hvor der skal være et sådan, og vi vil snart (i oktober) få lavet hajtænder og midterstriber ved vore vejkryds. Vi er bevidst om, at der flere steder på vejene er revner, men vi er blevet forsikret af Panka om, at det ikke er noget som skulle skade slidlaget. Disse revner vil samle sig over tid (i sommerperioden). Skulle der ske en forværring af disse revner har vi en aftale om, at Pankas inden for en 5 årig periode vi komme en gang og lime disse. Skulle i opdage andre skader på vores veje beder vi jer melde det til bestyrelsen.

En af de beslutninger som bliv vedtaget på sidste generalforsamling var, at Vejfondens medlemmer skulle tilbyder at kunne foretage en frivillig opsparing til næste gang der skulle nyt slid lag el. på vores veje. Der- for har vi vedlagt en blanket herom. Blanketten beder vi, dem som ønsker at spare op aflevere til vores Kasserer Michael Mogensen, Kløvervej 18 inden den 1. marts 2014. Den første betaling på kr. 500,00 vil blive opkrævet ved næste kontingent betaling i august 2014. Vejfonden vil oprette en separat konto, og vi vil fører et separat regnskab for denne opsparing.

HUSK, at når den kommende vinter byder på frost og snefald er den enkelte husejer, som selv skal sørge for, at deres fortove er ryddede og farbare uden fare for glide og fald ulykker! Vi opfordrer jer til at hjælpe hinanden især, hvis der er ældre, som har svært ved dette arbejde eller der er naboer, som er ude at rejse.

Vi forventer at afholde generalforsamling mandag den 28. april 2014. Vi sender en indbydelse ud når tiden nærmer sig og i henhold til vedtægterne.

God jul og godt nytår

Bestyrelsen

Gammel Hinnerup - Vejfonden

for

Bøgevej, Engvej, Kløvervej, Lucernevej, Lupinvej, Mosevænget, Snerlevej og Valmuevej

Aftale om frivillig opsparing til fremtidig udgifter til nyt asfalt/slidlag.

Navn :

Adresse :

Ønsker at starte opsparing på kr. 500,00 årligt, første gang i august 2014. Opsparingsbeløbet vil blive opkrævet sammen med kontingentet til Vejfonden i august 2014.

Skulle jeg fraflytte min nuværende ejendom og ophøre mit medlemskab af Vejfonden vil det opsparede beløb, dog uden renter, blive udbetalt til mig på anfordring.

Hlnnerup den / 2014

…………………………………………………………………………………………………………………

(Bindende underskrift)

Denne tilmelding skal afleveres til Vejfondens kasserer Michael Mogensen, Kløvervej 18

inden den 1. marts 2014.